نسخه دوبله فارسی. آموزش سوییچ بین زبان فارسی و انگلیسی (کلیک کنید)
, دانلود انیمیشن The Lion King 2: Simba’s Pride 1998 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن جدید The Lion King 2: Simba's Pride 1998 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شیر شاه 2 دوبله فارسی